Informasjon:
f. 1972 (17)
PhD, professor
Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi
Universitetet i Stavanger
4036 Stavanger
51 83 19 38 / 486 00 616

Adresser:
Gosenstubben 51
4041 Hafrsfjord
966 76 186