Informasjon:
f. 1951 (17)
Cand.real, forskningsdirektør
SINTEF
Postboks 124 Blindern
0314 Oslo
930 59 305