Informasjon:
f. 1963 (16)
PhD, professor i uorganisk kjemi
Institutt for matematikk og naturvitenskap
Universitetet i Stavanger
4036 Stavanger
Chief Scientific Officer for Eco Inhibitors
51 83 18 23