På møtet  tirsdag 21. mars på Lerchendal gård var velferdsteknologi temaet.

Randi Eidsmo Reinertsen som er forskningssjef i SINTEF Teknologi og samfunn innledet om digitalisering i helse- og omsorgstjenestene. Hun så spesielt på implementering av velferdsteknologi og e-helse.

Artur Serrano som er professor i velferdsteknologi  ved det medisinske fakultet ved NTNU, presenterte utvalgte eksempler på velferdsteknologi  og hvordan sykehusene tar i bruk denne teknologien.

Presentasjonene så på de samfunnsmessige behov for velferdsteknologi og individets opplevelse av denne teknologien. Det ble vist eksempler på hvor positive ulike stimuleringstiltak kunne være for sinnet og den fysiske helsen for eldre som ikke selv lenger kan ta vare på seg selv. Det var også en diskusjon om hvilke problemer som kan oppstå når teknikken svikter av ulike grunner.

Før fagmøtet avholdt NTVA sitt årsmøte hvor styrets forslag til regnskap for 2016 og budsjett for 2017 fikk tilslutning. President Torbjørn Digernes presenterte for øvrig sine tanker for en aktivisering av arbeidet i akademiet.

Det var felles middag etter fagmøtet. Seks nye medlemmer  ble hilst velkommen i akademiet. De er vist på bildet ovenfor. Fra venstre ser vi: Knut Henriksen, Trond Kvamsdal, Barbara Matusiak, Jim Tørresen, Erik Fosse og R.M. Chandima Ratnayake.