26.april arrangerer NTVA Teknologiforum 2017. Temaet er transport og klima. Bakgrunnen er fremleggelsen av den nye nasjonale transportplanen og Norges avtalte utslippskutt på minimum 40 % innenfor de sektorer som ikke er pålagt å kjøpe utslippskvoter.

Det blir et stort og bredt arrangement med dyktige innledere både fra politikk og forskning.  Arrangementet finner sted på NTNUs Campus Gløshaugen i EL5 i Gamle elekro.

I pakt med NTVAs fokus legges det vekt på å kartlegge og diskutere de teknologiske mulighetene for endring. Det blir presentasjoner som drøfter veitrafikken, jernbanen, skipsfarten og luftfarten. Hensikten er at seminaret skal forklare deltagerne hvordan den store konverteringen av transporten som nå er i gang skal gjennomføres i praksis – og ikke bare i diskusjoner i form av runde statements og generell teknologioptimisme.

Det er laget en nettside for arrangementet som en finner på; www.klimatransport.no.