Suzanne Lacasse har i mange år vært en sentral person i NTVAs Industrielle råd. Hun ble valgt inn som medlem av Arbeidsutvalget for Industrielt råd for åtte år siden som representant for Norges Geotekniske Institutt (NGI). De siste fire årene har hun vært leder for Arbeidsutvalget. Som leder av Arbeidsutvalget har hun også sittet i styret i NTVA og i akademiets innvalgskomite.

Suzanne Lacasse var i mange år administrerende direktør for NGI som viste meget god fremgang under hennes ledelse. Senere ble hun teknisk direktør i selskapet og de siste årene har hun arbeidet som seniorrådgiver med hele verden som arbeidsfelt.

Ved middagen i tilknytning til årsmøtet i Industrielt råd fikk Lacasse overrakt et grafisk trykk som viser tunet på Lerkendal gård. NTVAs president Torbjørn Digernes stod for overrekkelsen.