Informasjon:
f. 1961 (16)
Dr.Scient, professor
Institutt for informatikk
UiT Norges arktiske universitet
Postboks 6050 Langnes
9037 Tromsø
77 64 40 49 / 906 57 785