[fusion_text]Det er et meget sammensatt program som komiteene i de seks akademibyene har utarbeidet.

I Bergen starter sesongen 7. februar med spørsmålet; hvor går grensen for hva som kan beregnes? 14. mars stilles spørsmålet om nano kan redde verden. 23. mai er temaet velferdsteknologi – innebærer det varme hender og kald teknologi eller er det en frigjørende teknologi.

I Kristiansand er det tillyst møte 9. februar, og det blir et besøk til den spennende teknologibedriften Elkem på Fiskå verk. Ragnar Tronstad tar i mot.

I Oslo-avdelingen reises 7. februar spørsmålet om  hvordan den norske oljekompetansen kan brukes i andre næringer og nye virksomheter.  8. mars følger et møte om robotisering for re-industrialisering. 23. mars er det årsmøte i NTVAs Industrielle råd (dette møtet vil få egen omtale her på hjemmesiden).  3. april er spørsmålet om  bruken av IKT kan gi en ny giv for høyere utdanning. 5. april arrangeres det i samarbeid med IVA Väst et miniseminar i den svenske ambassadørboligen om fremtidens nordiske elforsyning. Alle de øvrige møtene er i DNVAs lokaler i Drammensveien 78.

Stavanger starter møtesesongen 25. januar i Arkeologisk Museum og temaet er Triangulum – Integrated District Solutions for Smart Cities. Det redegjør for et samarbeid mellom Stavanger, Eindhoven og Manchester.  8. mars er temaet tingenes internet. 5. april reises spørsmålet om hva som er fremtidens by. Det er et sideblikk på utviklingen i Stavanger-regionen.

I Tromsø vil NTVA og UiT 5. april sammen arrangere det fjerde ettermiddagsseminaret på rad. Marin bioøkonomi er denne gangen temaet for den suksessrike seminarserien. Arrangementet vil som tidligere være på UiTs campus i Breivika.

Trondheim er den avdelingen som holder sesongens første møte. Det skjer 24. januar på Lerchendal gård og temaet er urban mining. 14. februar er det miniseminar på NTNUs campus på Gløshaugen og emnet et teknologiske utfordringer ved utnyttelse av naturressurser til havs i nordområdene. 21. mars er det et møte om velferdsteknologi. Det kommer umiddelbart etter akademiets årsmøte på Lerchendal gård. 26. april er Teknologiforum og det blir et dagsseminar på Gløshaugen. Transport og klima er temaet og arrangementet kommer kort tid etter at regjeringens transportmelding er fremlagt.

En pdf-versjon av programmet ligger her.[/fusion_text]