Lerchendal 15. desember 2016

Det går nå raskt mot slutten for året 2016. For Norges Tekniske Vitenskapsakademi har det vært et meget aktivt år med mange møter, seminarer og konferanser. I de aller fleste tilfellene kan vi notere et meget godt oppmøte og et interessert publikum og mange viktige dagsaktuelle tema.

Vi kan samtidig slå fast at vi nå har en regelmessig møtevirksomhet i seks forskjellige norske byer; Bergen, Kristiansand, Oslo, Stavanger, Tromsø og Trondheim. Det er ingen overdrivelse når vi sier at vi er et landsomfattende akademi.

Som enhver organisasjon som ønsker utvikling, har NTVA satt i gang en systematisk diskusjon om våre forutsetninger og våre fremtidsambisjoner.  Det er en spennende diskusjon. Vi regner med at alle skal få høre endel av konklusjonene fra denne prosessen i løpet av det kommende året.

Programmet for våren 2017 er for størstedelen lagt ut på hjemmesiden hvor du nå leser. Når alle detaljer er fastlagt, vil vi som vanlig sende ut vår programbrosjyre!

Vi ønsker alle våre medlemmer og øvrige kontakter – en riktig god jul og en hyggelig nyttårsfeiring!

De beste hilsner fra sekretariatet på Lerchendal!

Ingrid Venås                        Lars Thomas Dyrhaug