[fusion_text]I den fjerde utgaven av boken Annerledestenkerne som kom ut på Universitetsforlaget like før jul, er forfatteren Per Arne Bjørkum opptatt av å forstå hvordan enkelte forskere tenkte og arbeidet og derved var i stand til å utvikle ny kunnskap til fordel for sine egne fag og samfunnet. Det er på alle måter en meget stor bok som nå foreligger. Ikke bare er boken på nærmere 500 tettskrevne sider. Den tar også opp de grunnleggende spørsmål og de dype prosesser ved å tenke og forstå. Bjørkum følger fotsporene og tankene til de aller største forskerne.

Boken har to store deler. Første del tar opp kontroverser og vekst i kunnskap. Det er en reise bakover tid. Andre del av boken  ser på hva som har vist seg å være fruktbare måter og tenke og jobbe på.

Det er grunnforskning som har vært Bjørkums primære focus, men boken er nok også verdifull for oss som er like interessert i anvendt forskning og utvikling. LTD[/fusion_text]