Den norske oppdrettsnæringen er verdensledende innenfor lakseproduksjonen. Det er en næring som gjennom mange år har vært preget av sterk produksjonsvekst og høy lønnsomhet. Da oppdrettsnæringen tirsdag 15.august åpnet sin messe i Trondheim, var det en messe som ble preget av rekordmange utstillere og stor publikumspågang.
Oppdrettsnæringen er også preget av en stor teknologiutvikling og det kom klart frem både på utstillingsområdet på Nidarø og på havna ved Skansen.
Et av de spennende nye produktene var Elfrida som er verdens største elektriske arbeidsbåt. NTVAs generalsekretær fikk sammen med en delegasjon politikere være med på en liten prøvetur ut til Munkholmen. Dette ga innsikt i det spennende arbeidet med å utvikle elektrisk mobilitet. Dette er langt ifra bare en jobb hvor en skifter fra dieselmotor og drivstofftank til elmotor og batterier. En vellykket introduksjon av elektrisk fremdrift forutsetter en langt mer omfattende konseptutvikling og optimaliseringsarbeid. Elfrida som er en 13,5 meter lang aluminiumskatamaran som er bygget av Ørnli Slipp på Frøya og Siemens i Trondheim er et godt eksempel på en dynamisk produktutvikling som har skapt en god arbeidsbåt med både lavere vekt og med klart bedre rekkevidde og energiegenskaper enn de et enkelt utgangspunkt kunne tilsi.
Elfrida har siden i februar vært i løpende arbeid hos Salmar Farming på Kattholmen på Frøya, 50 minutter fra landbasen om en beregner 8,5 knops fart.
Siemens trekker frem at mange kunder diskuterer eldrift først og fremst med tanke på lavere kostnader til drivstoff. Det viser seg imidlertid at elfartøyene har langt flere fordeler i forhold til konvensjonelle fartøyer. Det gjelder blant annet mindre vibrasjoner og mindre støy og derved et bedre arbeidsmiljø. Vedlikeholdskostnadene er lavere fordi det er færre bevegelige deler i fremdriftssystemet og vedlikeholdsintervallene er lengre. De lengre vedlikeholdsintervallene betyr at dette blir fartøyer som har mindre liggetid ved land og mer tid for praktisk arbeid i sjøen.
På bildet ser vi fra venstre Hallgeir Magne Lohn fra Siemens og til høyre Thomas Nordhammer som er skipper og arbeider for Salmar Farming.