Professor Arvid Næss, som er ansatt ved Institutt for matematiske fag ved NTNU, har mottatt The IASSAR Distinguished Research Award for 2017. Prisen deles ut for vesentlige bidrag til utviklingen av fagområdet sikkerhet og pålitelighet av konstruksjoner.

Prisvinneren har de senere årene arbeidet spesielt med utvikling av metoder for beregning av pålitelighet av systemer bestående av mange komponenter. Dette er avgjørende for å kunne si noe om påliteligheten til store og sammensatte konstruksjoner som f.eks. bruer. Han har også utviklet effektive og robuste metoder for estimering av ekstreme påkjenninger og bevegelser av konstruksjoner utsatt for naturlaster som bølger og vind.

Prisen ble delt ut på The 12th International Conference on Structural Safety and Reliability (ICOSSAR 2017) som fant sted i Wien 7.-10. august. Denne prisen deles ut en gang hvert 4. år til en eller to personer. Ingen fra Norden har fått en IASSAR pris tidligere.

Arvid Næss som er født i 1947 har vært medlem av Norges Tekniske Vitenskapsakademi siden 2011.