Denne sommeren skjer det oppussing og oppgradering på Lerchendal. Det viktigste arbeidet er anleggelsen av en helt ny gårdsplass hvor mye av massen blir skiftet ut samtidig som det bygges et moderne overvannsanlegg med flere kummer. Selv om trønderværet kan by på mye nedbør i enkelte perioder, skal det derfor fra høsten av være mulig å komme helt tørrskodd til gårds uaktet regnet.

Det er ikke mange dagene igjen før sekretariatet kan ta sommerferie etter et travelt halvår. Ferien skal gjøres oss godt! Vi vil ønske alle våre medlemmer i akademiet og i Industrielt råd en riktig god sommer!

Ingrid Venås                                                  Lars Thomas Dyrhaug