Informasjon:
f. 1954 (17)
Dr.scient., instituttleder og professor
Institutt for geovitenskap
Universitetet i Bergen
Postboks 7803
5020 Bergen
55 58 34 28 / 415 28 683