Informasjon:
f. 1963 (17)
Dr.polit, professor og leder for
Mohnsenteret for innovasjon og regional utvikling
Høgskulen på Vestlandet
Postboks 7030
5020 Bergen
55 58 76 84 / 934 87 524
Professor II
Institutt for biovitenskap
Universitetet i Bergen
Postboks 7803
5020 Bergen