Informasjon:
f. 1974 (17)
PhD, professor
Institutt for matematiske fag
NTNU
7491 Trondheim
73 55 02 57 / 470 55 678