Informasjon:
f. 1950 (17)
Dr.med, professor og avdelingsleder
Oslo universitetetssykehus
Universitetet i Oslo
Sognsvannsveien 20
0372 Oslo
23 07 01 16
970 71 8349