Nano-teknologien kan gi revolusjonerende batteriteknologi

2018-09-25T15:54:05+02:00

Av alle de industriproduktene som vi omgir oss med til daglig, er batterier noe av det mest giftige. Ofte er det et høyt innhold av kadmium, kvikksølv og bly sammen med andre tungmetaller. Det er ikke rart batterier som regel omtales som spesialavfall. Det har nå kommet opp gode alternativer. "Papirbatterier" er nå i ferd med å forlate forskningslaboratoriene og komme til bedriftenes utviklingsavdelinger for å bli til kommersielle produkter. De [...]