Av alle de industriproduktene som vi omgir oss med til daglig, er batterier noe av det mest giftige. Ofte er det et høyt innhold av kadmium, kvikksølv og bly sammen med andre tungmetaller. Det er ikke rart batterier som regel omtales som spesialavfall.

Det har nå kommet opp gode alternativer. «Papirbatterier» er nå i ferd med å forlate forskningslaboratoriene og komme til bedriftenes utviklingsavdelinger for å bli til kommersielle produkter. De aktuelle batteriene blir ikke like de vanlige runde aa-batteriene eller de flate batteriene i mobiltelefonen.  De er i stedet laget av cellulose som er dekket av et mikroskopisk lag med ledende polymerer. Det betyr at batteriene kan  bli integrert i  et papir eller også i tekstiler.

Forskere og utviklere i industrien jobber nå sammen for å se på mulighetene for smarte innpakningsløsninger, elektriske tapeter og klesplagg. NTVA-medlem og norskfødt professor i Uppsala Maria Strømme har  nå sammen med sin forskningsgruppe  innledet et samarbeid med papirkonsernet BillerudKorsnäs.

Magnus Wikström som er teknisk direktør ved Billerud Korsnäs påpeker at en av de store fordelene ved cellulosebatteriet er at når batteriet er brukt kan materialene resirkuleres. På den måten unngår vi en masse problematisk avfall.

Papirbatteriet kan bidra til en merkbar forbedring av logistikken for varer fordi en kan overvåke temperatur og geografisk posisjon for det aktuelle produktet. Selv om det i første omgang er snakk om batterier for ulike formål med lavt energibehov, vurderes det også batterier som kan brukes for å lade strøm fra vindkraftverk.

Maria Strømme trekker frem Internet of Things som et meget interessant bruksområde. Med batterier i klærne kan en blant annet bygge inn sensorer som overvåker viktige kroppsfunksjoner.

(Denne artikkelen er en bearbeiding av en tekst i Norwegians september-magasin. Bildet er lånt fra Vesterålen Online.)