I industrisamfunnet ble produksjonen av varer optimalisert ved å organisere arbeidsoppgavene i verdikjeder. Bl a ble mennesker erstattet med spesialiserte roboter som gjorde de enkelte oppgavene raskere, billigere og med færre feil. Industrisamfunnet greide imidlertid aldri å optimalisere selve varebyttet eller bruken av de produserte varene på samfunnsøkonomiske og bærekraftige måter. Dette er utgangspunktet for den nye boken som professor Arne Krokan ved NTNU nylig har gitt ut på Cappelen Damm Akademisk.

Arne Krokan – som relativt nylig ble medlem av NTVA – lanserer en hypotese om at flersidige markeder i plattformøkonomien vil bidra til å senke transaksjonskostnadene ved handel mer enn det er mulig gjennom verdikjeder og hierarkiske organisasjoner. Vi kommer derfor vi til å se stadig mer av plattformene i overgangen til det digitale samfunnet.

Det er bredt spekter av aktuelle problemstillinger som Krokan omtaler i sin 300 siders lange bok. Forutsetninger for tillit og vilje samarbeid er viktige tema. Boken har også en analyse av den konkrete utviklingen av ulike markeder. Den gir også en fyldig og pedagogisk forklaring av de nye begrepene for å beskrive prosesser og aktører. Det er en lengre omtale av de to største av dagens plattformer Uber og Airbnb. Boken er åpenbart aktuell lesning for mange samfunnsinteresserte mennesker; hva enten de er politikere, studenter, forskere – eller dem som bare ønsker å være opplyste velgere og samfunnsaktører.