Informasjon:
f. 1947 (15)
PhD, professor
Norges Fiskerihøgskole, UiT Norges arktiske universitet
Muninbakken 21
9037 Tromsø