HVORDAN ER SAMSPILLET MELLOM KLIMAKUNNSKAP OG KLIMAPOLITIKK?

2019-02-01T15:10:04+01:00

Kerim Hestnes Nisancioglu som er forskningsleder ved Bjerknes-senteret for klimaforskning. Han er professor ved Institutt for geovitenskap ved Universitetet i Bergen  og var første innleder ved vårsemesterets fagmøter i Trondheim. Hans problemstilling var hvordan forskerne gjennom 150 år har utviklet sin kompetanse og forståelse fra værvarslingsmodeller til å bli klimaforskernes krystallkule. Norge var svært heldige som tidlig i forrige århundre fikk engasjert Vilhelm Bjerknes i arbeidet med å utvikle værvarsler. Norge var [...]