Deling, plattform og tillit – forstå delings- og plattformøkonomien

2018-09-26T08:48:44+02:00

I industrisamfunnet ble produksjonen av varer optimalisert ved å organisere arbeidsoppgavene i verdikjeder. Bl a ble mennesker erstattet med spesialiserte roboter som gjorde de enkelte oppgavene raskere, billigere og med færre feil. Industrisamfunnet greide imidlertid aldri å optimalisere selve varebyttet eller bruken av de produserte varene på samfunnsøkonomiske og bærekraftige måter. Dette er utgangspunktet for den nye boken som professor Arne Krokan ved NTNU nylig har gitt ut på Cappelen Damm Akademisk. [...]