Det var samlet 40 personer for å høre foredrag om fremtidens byer i Arkeologisk Museum i Stavanger om kvelden 5.april. Møtet var et samarbeid mellom NTVA og Tekna.

Førsteamanuensis Daniella Müller-Eie ved Universitet i Stavanger ga en prinsipiell gjennomgang av hva som bør kreves av fremtidsbyen. Byplansjef Anne Skare i Stavanger gjorde en meget interessant gjennomgang av praktiske byutviklingsprosjekter i egen by.

Stavanger har i mange år vært preget av en ambisiøs planlegging, men utviklingen har ikke vært uten utfordringer Regionalt legges det premisser som kan kollidere med lokale ønsker. Det er heller ikke bestandig slik at planleggernes premisser blir grunnlaget for de politiske beslutninger.

Etter foredragene var det en engasjert spørre- og diskusjonsrunde.

På bildet ser vi fra venstre ; -Anne Skare, Daniella Müller-Eie og Ivar Langen som er leder av NTVAs programkomite i Stavanger.