Informasjon:
f. 1970 (16)
PhD, professor
Ångströmlaboratoriet, Uppsala universitetet
Box 534
S-75121 Uppsala, Sverige
046-18-471-7231

Adresser:
Gärdesvägen 25B
S-75651 Uppsala, Sverige