På et møte i NTVA 23. november ble Tore Lærdal i Lærdal-gruppen tildelt NTVAs ærespris for 2016. Lærddal fikk prisen for sin rolle som drivkraft og inspirator for teknologisk utvikling innen faget akuttmedisin og for å ha utviklet Laerdal Medical til en verdensledende leverandør av livredningsutstyr og trenings- og simuleringsverktøy innen akuttmedisin.

Ærespriskomiteen trekker spesielt frem Lærdal-gruppens utviklingen av  en høyteknologisk simulator kalt SimMan med avansert teknologi som kan brukes til trening i moderne hjerte- og livredning ved å gi realistiske simlieringssituasjoner der hjerterytme, EKG, pustefrekvens etc kan endres og tilpasses treningssituasjonen. SimMan har blitt en verdenssuksess og har også vært viktig for opplæringen på norske sykehus.

NTVAs visepresident Karl A Almås overrakte Tore Lærdal æresprisen som bestod av en diplom med tilhørende kunstverk, i dette tilfelle en serie tegninger av den kjente kunstneren Lars Fiske.

Etter overrekkelsen holdt Stavangers ordfører Cristine Sagen Helgø en tale hvor hun hyllet prisvinneren. NTVA arrangerte senere en middag for prisvinneren og hans kone og spesielt inviterte.