nrsett_s.p

Informasjon:
f. 1944 (86)
PhD, professor emeritus
Institutt for matematiske fag
NTNU
7491 Trondheim
73 59 33 75 / 928 16 099