nstrud_h

Informasjon:
f. 1934 (77)
Dr.techn., professor emeritus
Hydro- og gassdynamikk
NTNU