Naes_TormodInformasjon:
f. 1954 (2014)
Dr.scient, professor/seniorforsker
Nofima
Boks 210
1431 Ås
913 52 032