Naess_arvid

Informasjon:
f. 1947 (11)
Dr.ing./Dr.tech, tidligere professor
Institutt for matematiske fag
NTNU
7491 Trondheim
73 59 70 53