michelet_aulie_i

Informasjon:
f. 1952 (04)
Cand.pharm, tidligere konsernsjef
Marine Harvest ASA
Styreleder Handelshøyskolen BI