mikalsen_t.e

Informasjon:
f. 1940 (93)
Siviling, styreformann
Venturos AS
Postboks 1508 Vika
0117 Oslo
23 30 84 00 / 901 16 580