ragnvald_mathiesen

Informasjon:
f. 1965 (15)
Dr.ing, professor
Institutt for fysikk
NTNU
7491 Trondheim
73 59 33 62