landro_mInformasjon:
f. 1958 (06)
Dr.scient., professor
Institutt for petroleumsteknologi og anvendt geofysikk, NTNU
7491 Trondheim
73 59 49 73