landsverk_oInformasjon:
f. 1929 (74)
Siviling., professor emeritus
Inst. for datateknikk og informasjonsvitenskap
NTNU