lande_t_s-241x300Informasjon:
f. 1950 (10)
Cand.real., Professor
Institutt for informatikk
Universitetet i Oslo
Boks 1080 Blindern
0316 Oslo
22 85 24 55