johannessen_j.v-246x300Informasjon:
f. 1941 (95)
Dr.med, tidligere adm.dir.
Det Norske Radiumhospital
0310 Oslo
900 32 468