johannessen-251x300Informasjon:
f. 1953 (10)
Dr.philos, forskningsdirektør
Nansensenteret
Thormølensgate 47
5006 Bergen
55 20 58 00