johannesen_j_s-237x300Informasjon:
f. 1937 (86)
Dr.techn, daglig leder og styreformann
SYSLAB International AS
Kanalveien 119
5068 Bergen
55 27 71 10 / 480 72 737