hoyland
Informasjon:
f. 1967 (15)
Dr.ing, professor
Institutt for bygg, anlegg og transport
NTNU
7491 Trondheim
73 59 46 32 / 938 79 170