andersen_b.n-245x300Informasjon:
f. 1951 (99)
Dr.scient, adm.dir.
Norsk Romsenter
Postboks 113 Skøyen
0212 Oslo
22 51 18 00