amundsen_per_a-150x150Informasjon:
f. 1948 (06)
Dr.philos, professor i
Fysikk
Universitetet i Stavanger
4036 Stavanger
51 83 10 00/877