andersen_h.w-245x300Informasjon:
f. 1949 (95)
Dr.philos, professor
Insitutt for historie og klassiske fag
NTNU
7491 Trondheim
73 59 64 39