OleT2015Informasjon:
f. 1951 (2015)
Dr.ing, professor
Institutt for petroleumsteknologi og anvendt geofysikk
NTNU
7491 Trondheim
73 59 49 41 / 918 97 302