torp_h.g

Informasjon:
f. 1953 (99)
Dr.techn, professor
Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk
NTNU
7491 Trondheim
909 18 579 /72 82 80 98