ERLING HAMMER BLE TILDELT NTVAs ÆRESPRIS FOR 2019

2019-04-01T09:33:29+02:00

Prof em Erling Hammer ble 20.mars tildelt NTVAs ærespris for fremragende teknisk forskning. Det skjedde i forbindelse med årsmøtet til NTVAs Industrielle Råd. Erling Hammer som er født i 1934 tok i 1983 tok doktorgraden ved UMIST (University of Manchester, Institute of Science and Technology) på et arbeid med å utvikle verdens første kompakte flerfase strømningsmåler. Han hadde da en bred bakgrunn som elektrotekniker, og senere siv.ing. i reguleringsteknikk, erfaring [...]