STOR INTERESSE FOR EDVARD MOSERS FOREDRAG OM OPPLEVELSEN AV TID OG STED

2018-12-16T14:53:50+01:00

NTVAs Trondheimsavdeling hadde til sitt julemøte 7.desember fått Edvard Moser til å komme og holde foredrag hjernens mekanismer for å finne sted og huske tid. Det var mer enn hundre mennesker som var samlet i Glassgården i SINTEFs hovedadministrasjon. Det var tre år siden NTVAs avtale med Moser ble inngått, men til gjengjeld holdt han et foredrag som både var lærerikt og underholdende. Forskningen med rotter med elektroder i hjernen har [...]