Stor interesse for CO2-møte i Oslo

2018-10-30T12:58:40+01:00

24.oktober holdt NTVAs Oslo-avdeling et møte om teknologi for å redusere CO2-utslipp. Prorektor ved NTNU Johan E Hustad som også er leder for NTNUs energiprogram redegjorde for den internasjonale situasjonen for karbonfangst og lagring. Unni Olsbye som professor i kjemi ved Universitetet i Oslo og leder for sentrale utviklingsprosjekter innenfor sitt fagfelt foredro om karbonfangst og mulig bruk av CO2 som drivstoff og råvare i ulike kjemiske prosesser, herunder fremstilling av [...]