Fellessymposiet 2019 drøftet biologisk mangfold og bærekraft

2019-04-01T15:22:45+02:00

Utnytter vi økosystemressursene i Norge i balanse med det biologiske mangfoldet var et hovedspørsmål. Forskning viser at det biologiske mangfoldet spiller avgjørende roller for helsen vår, for global mat- og vannsikkerhet og for vår evne til å redusere og tilpasse oss klimaendringene. Vi har i løpet av de siste 50 år sett en dramatisk reduksjon i populasjoner av flere dyre og plantearter. Samtidig blir vi stadig flere som skal dele [...]