syvertsen_t

Informasjon:
f. 1945 (00)
Dr.philos, professor
Institutt for nevromedisin
Medisinsk teknisk forskningssenter, NTNU
7489 Trondheim
73 59 88 48